Privatumo politika

Slapukai

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių.

Kas yra slapukai?

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Kokios naudojamų slapukų rūšys?

Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
GOOGLE Slapukai
1P_JAR
APISID
DV
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE
Registruojamas unikalus identifikatorius, identifikuojantis sugrįžtančių naudotojų įrenginį. ID naudojamas tiksliniams skelbimams. Įėjimo į puslapį metu 6 mėnesiai Unikalus identifikatorius
AUTLIT.LT SLAPUKAI
viewed_cookie
_policy
Slapukas naudojamas įsiminti ar naudotojas sutiko su privatumo politika Mygtuko "Sutinku" paspaudimo metu 1 metai Reikšmė "yes" arba "no"

Autli savo klientų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a, b ir f punktais bei LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir LR Elektroninių ryšių įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, nuostatas.

Autlit renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais: a) autoserviso paslaugų teikimo sutarčių sudarymas raštu; b) dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni; c) duomenų subjektas duoda sutikimą; d) klientų įsiskolinimų už paslaugas išieškojimas; e) tiesioginė rinkodara; f) telefoninių pokalbių įrašymas, g) automobilio pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymas.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis (jeigu tam tikrais atvejais nenurodyta kitaip): asmens duomenys, jeigu Klientas visiškai atsiskaitė už paslaugas, saugomi 10 metų nuo paslaugų sutarties nutraukimo datos. Asmens duomenys, kai klientas nevisiškai atsiskaitė už paslaugas - saugomi 10 metų nuo įsiskolinimo panaikinimo dienos.

Klientas turi teisę į savo pateiktų Autlit duomenų perkeliamumą (BDAR 20 straipsnis). Klientas gali įgyvendinti šią teisę pateikdamas prašymą tiesiogiai atvykus į Autlit klientų aptarnavimo skyrių – pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikus atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Jei prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašius elektroniniu parašu. Jeigu prašymas siunčiamas paštu – pridedama ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Klientas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Autlit susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.